जेष्ठ-१५,काठमाडौ
बजेट बिशेष ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन भत्ता वृद्धि भएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री बजेट भाषणमा बताएका छन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख